Udkastversionering

Om udkastversionering

Udkastversionering bevarer forskellige versioner af dokumenter i WorkZone og gør det muligt for dig at registrere ændringer og gendanne tidligere versioner af et dokument.

Et nyt dokument gemmes, f.eks., som den første version af det dokument. Hvis en anden bruger åbner dokumentet og gemmer ændringer, vil det redigerede dokument blive gemt som version 2. Hvis du vil se dokumentet før ændringerne blev foretaget af den anden bruger, kan du hente og åbne den første version, ændre dokumentet og gemme det som version 3.

Udkastversionering skal være slået til globalt for hele din organisation før du kan anvende det. Versionering af udkast kan slås til og fra I WorkZone Configurator > Draft versioning, hvor en administrator også kan angive om der skal være en grænse for hvor mange versioner af dokumentudkast, der skal gemmes og aktivere versionering af udkast for alle dokumenter.

Bemærk: Udkastversionering gælder kun for udkastdokumenter - dokumenter med tilstanden UÅ (udkast) eller UP (personligt udkast).

Aktivér eller deaktivér versionering

Du kan manuelt aktivere/deaktivere versionering på et bestemt dokument på dokumentets detaljeside.

 • For at aktivere versionering skal du klikke Administrer > Aktiver versionering på hovedbåndet.
 • For at deaktivere versionering skal du klikke Administrer > Deaktiver versionering på hovedbåndet.

Bemærk: Hvis indstillingerne Aktivér versionering og Deaktiver versionering ikke er tilgængelige, er udkastversionering blevet deaktiveret globalt, eller også har du ikke de nødvendige rettigheder til at tilgå dokumentet.

Versionering af udkast kan også automatisk aktiveres på alle dokumenter, eksisterende såvel som nye, og for alle brugere af en systemadministrator i WorkZone Configurator > Draft versioning > knappen Apply versioning to drafts automatically.

 

Se udkastversioner

Du kan se alle versioner til et dokument på detaljefanen Versioner. Se Tilføj en detaljefane.

Listen over versioner, viser som udgangspunkt detaljer om verisonnummer, dokumenttitel og hvem der opdaterede dokumentet og hvornår.

Tip: Du kan filtrere versioner på bruger(e), der har opdateret dokumentet eller på oprettelsestidspunkt for versionen. Se Tilføj et filter.

Hent og åben en tidligere version

 1. På detaljefanen Versioner, vælg den version, du vil åbne.
 2. Klik Åbn på detaljebåndet.

Dokumentet hentes og du kan åbne det lokalt.

Få forhåndsvisning af dokumentversion

Du kan få forhåndsvist enhver version af et dokument som en PDF-fil i detaljefanen Versioner.

 1. På detaljefanen Versioner, klik den version, du vil åbne.
 2. Klik Vis på detaljefanen.
 3. Panelet Vis åbnes i højre side af WorkZone Client.

Slet tidligere versioner

Forudsætning: Du skal have skriveadgang til dokumentet, som du vil slette versioner af.

Du kan slette alle tidligere versioner permanent hvis du ikke længere har brug for dem. De seneste versioner bliver bevaret.

 1. På detaljefanen Versioner, skal du vælge en hvilken som helst tidligere version.
 2. Klik Slet tidligere versioner på detaljebåndet.

Den seneste version bevares og får versionnummer 1. Alle andre versioner (inklusive den valgte version) bliver slettet permanent.

Gendan en version

Forudsætning: Du skal have skriveadgang til dokumentet, som du vil gendanne versioner af.

Gendan en version af et dokument, hvis du vil gøre det til den aktuelle version.

 1. På detaljefanen Versioner, skal du vælge en version, som du vil gendanne.
 2. Klik Gendan version på detaljebåndet.

Kopien af den valgte version oprettes og bliver den aktuelle version. Den gamle version kan ikke "gendannes" igen så længe, den er den nuværende version af dokumentet. Du kan gendanne en anden tidligere version i stedet.

Bemærk: Det gendannede dokument arver altid sin titel fra det nuværende dokument.