Visningsruden

Når en sag, et dokument eller en kontakt vises på en liste, kan du hurtigt se en del af indholdet og dets henvisninger i visningsruden.

Du kan se et element i visnignsruden ved at markere det i en liste og klikke Vis. Du kan også bruge P-tasten til at åbne og lukke visningsruden for det valgte element.

Visningsruden kan vise følgende indhold:

For Sager

For Dokumenter

For Kontakter

Dokumenter*

PDF Version*

Adresser*

Parter*

Parter*

Kontakthenvisninger*

Sagstekst*

Bilag*

Sagshenvisninger*

Sagshenvisninger

Oplysninger

Dokumenter*

Datoer

Dokumenthenvisninger

Datoer

Oplysninger

Office Online

Oplysninger

Påmindelser

Datoer

 
 

Sagshenvisninger

 
  Avanceret PDF  

*Standardoplysninger.

Bemærk: I Microsoft Edge, når PDF-visningsruden udvides til maksimeret visning, gengives visningsruden ikke korrekt. Det er heller ikke muligt at scrolle i den maksimerede visningsrude.

Tilpas indholdsruden

Du kan også tilpasse visningsruden for et listeelement ved at tilføje, fjerne, redigere eller omarrangere de viste felter.

Ruden Avanceret PDF

Ruden Avanceret PDF kan indeholde avancerede annotations-, bortredigerings- og redigeringsmuligheder, hvis de tilstrækkelige licenser til PDF-redigering er købt og aktiveret i din installation af WorkZone. Hvis de tilstrækkelige licenser ikke haves, eller ikke er aktiveret, kan ruden Avanceret PDF uden licenser kun bruges til at læse PDF-dokumenter og vil ikke indeholde funktionalitet til PDF-redigering.

Du kan gøre ruden Avanceret PDF til standardviseren i visningsruden ved at placere ruden Avanceret PDF før ruden PDF Version.

Nulstil visningsruden.

Du kan nulstille visningsruden, og gendanne standardindstillingerne for visningsruden. Det er kun aktive paneler, der nulstilles og ikke alle visningspaneler i din konfiguration.

Tip: En blå linje over en detaljefane indikerer, hvilket objekt der vises i visningsruden. Linjen vises kun på detaljesiderne. Den vises ikke på fanen Hjem.
Hvis du vil have et andet objekt vist, skal du gå til den relevante detaljefane, vælge det element, du vil have vist, og klikke Vis.