Kendte problemer

Denne release af WorkZone indeholder følgende kendte problemer på udgivelsestidspunktet og mulige løsninger til at afhjælpe problemerne.

WorkZone Client

For sager og dokumenter er menuen i Del > I mail ikke synlig, selvom WorkZone for Office-klienten er installeret.

Problemet kan forekomme, hvis du manuelt har fjernet den tilpassede skrifttype, som er installeret af WorkZone for Office.

Løsning: Geninstaller WorkZone for Office-klienten på din lokale maskine og undlad at fjerne den tilpassede skrifttype.

Microsoft Excel crasher på Microsoft Office 2016, hvis det åbnes fra WorkZone Client

Problemet er kun relevant for kunder, der har udvidet support til Office 2016.

Excel crasher på Office 2016, når det åbnes fra WorkZone Client. Dette er ikke et WorkZone-problem. For at løse problemet, skal du installere alle Microsoft Office-opdateringer. Læs mere om opdatering af Office i Microsoft's artikel Update Office with Microsoft Update.

PDF/UA-validering i WorkZone fejler for PDF-dokumenter, der indeholder hyperlinks

På nuværende tidspunkt kan WorkZone-valideringen ikke autotagge hyperlinks i PDF-dokumenterne. Vi arbejder på at løse probelemet for fremtidige versioner. Se potentielle fejl og løsninger derpå nedenfor:

Nogle AI-entiteter til forslag til bortredigering kan returnere forkerte forslag

For AI-forslag til bortredigering (tilgængelig under Advanced PDF > ruden Bortredigering > Søg ved hjælp af AI) kan det hænder, at følgende entiteter ikke fungerer korrekt:

  • Lovparagraffer: De tekststykker, der foreslås er ikke præcise. Vi anbefaler ikke, at denne entitet bruges i 2023.3-versionen af WorkZone.
  • Datoer: I nogle tilfælde er det ikke alle cifre i en dato, der markeres til bortredigering.
  • Telefonnumre: I nogle tilfælde foreslås numre, der ikke er telefonnumre, til bortredigering.

Rapporter gemmes som almindelige PDF-filer efter PDF/UA-validering

PDF/UA-validering fejler ofte for standardrapporter, brugerdefinerede rapporter og sagsdokumenter, der er valgt til udskrivning som en PDF-fil. Disse rapporter kan stadig tilgås som almindelige PDF-filer.

WorkZone 365

I Outlook er det er ikke muligt at vælge og gemme flere mails i WorkZone på en gang.

Løsning: Ryd Office-cachen. Læs mere i denne Microsoft artikel.

Når DatoTidspunkt- eller Dato-felter angives som obligatoriske, vil WorkZone vise advarslen 'Dato/Tidspunkt er påkrævet', lige efter du færdiggør indstilling af feltet

Løsning: Hvis du indtaster et ugyldigt datoformat, indsættes den seneste gyldige dato fra feltet automatisk i stedet. Hvis du indtaster et ugyldigt tidsformat, indsættes det seneste gyldige tidspunkt fra feltet automatisk i stedet.

Advarselstekst vises i add-in, når du forsøger at tilføje nye sager under sagsoprettelse i WorkZone 365 (kun for Office 2019 med Internet Explorer 11)

I Office 19 med Internet Explorer 11, når du konfigurerer en ny sagsdialog fra WorkZone 365, vil du se advarlsesteksten "This add-in is not responding", efter du har tilføjet et par felter.

Løsning:  Du kan lukke advarslen og fortsætte med at tilfæje felter.

OAuth-godkendelse for Outlook Online fejler i Safari-browseren

Safari 12 indeholder Intelligent Tracking Prevention (ITP) 2.0, som ikke tillader at browseren indstiller tredjepartscookies og betragter cookies, der indstilles af identitetsudbydere, som tredjepartscookies.

Løsning: Deaktiver ITP-indstillingen (gå til Indstillinger > Anonymitet og fjern markeringen af Undgå sporing mellem websteder under Webstedssporing).

Mailkategorier for mails, der gemmes i WorkZone understøttes ikke i Microsoft Echange 2019.

Mailkategorier for mails, der gemmes i WorkZone understøttes kun med Microsoft Exchange Server Online. Denne funktion understøttes ikke med Exchange Server 2019.

WorkZone Meeting-ruden for nye møder stopper ikke med at indlæse (kun macOS)

På maskiner, der kører på macOS, vil WorkZone Meeting-ruden køre fast i indlæsning, hvis Outlook-mødet ikke indeholder nogen brødtekst i mailen.

Løsning: Når du opretter en mødebegivenhed, skal du tilføje noget tekst i mailens brødtekst før du åbner WorkZone Meeting-ruden.

WorkZone Teams

På enheder der kører på macOS, er det ikke muligt at se dokumenter eller tilføje nye sager i WorkZone Teams.

Det kan hænde, hvis du har skiftet din adgangskode, men Microsoft  Teams har registreret og husket dine tidligere logonoplysninger, hvilket resulterer i fejlagtig indlogning i WorkZone. I dette scenarie vises der ikke en fejlmeddelelse i Teams, men du vil i stedet se et tomt vindue med en cirkel, der snurrer rundt.

Løsning: Fjern dine gamle logonoplysninger fra Teams ved at følge Microsofts instruktioner: How to completely remove Teams from  Mac. Dette vil ikke fjerne selve Teams-appen, men sletter alle gemte oplysninger. Når du har fulgt instruktionerne, genstart Teams, hvorefter du kan logge ind med din nye adgangskode.

WorkZone Process

SmartPost: Vigtigt, hvis du opgraderer fra 2024.1 til 2024.2

Hvis du opgraderer fra 2024.1 til 2024.2 og bruger SmartPost, skal du annullere alle SmartPost-processer, du har kørende og genstarte dem med dialogen Send SmartPost (Ikke fra over Procesoversigten). Dette skal gøres for at sikre, at SmartPost bruger den nye NgDP-dispatcher.

SmartPost: PDF/UA-validering af de flettede dokumenter virker ikke altid, hvis de vedhæftede filer har forskellige filformater.

Hvis SmartPost-beskeden indeholder vedhæftede filer med forskellige filformater, for eksempel Word- og PDF-dokumenter, vil den første PDF/UA-validering af de oprindelige dokumenter lykkes, men den anden PDF/UA-validering, der tjekker de flettede dokumenter kan fejle på grund af et problem i Aspose. De flettede dokumenter genereres, men overholder ikke PDF/UA. Vi afventer Aspose for en rettelse af dette problem.

Du kan klikke Godkend i opgaven/smartmailen og sende beskeden med dokumenterne selvom de fejlede PDF/UA-valideringen, eller du kan annullere processen, deaktivere PDF/UA og starte en SmartPost-proces med vedhæftede filer af forskellige formater.

Søgninger efter kontakter fejler i udvidede forelæggelsesprocesser

Når brugere forsøger at videresende en forelæggelsesopgave via knappen Videresend, vil søgningen efter den kontakt, som opgaven skal videresendes til, fejle, hvis der er et højt antal kontakter. Dette problem forekommer, når brugere åbner opgaven Godkend Forelæggelse fra Outlook, når der er et højt antal kontakter på listen. Søgningen fungerer dog, hvis man åbner opgaven Godkend forelæggelse fra WorkZone Client.

Sagsaktiviteter: Aktivitetseffekten MergeDocument understøtter ikke gentaget fletning af et dokument

Hvis aktivitetseffekten henviser til et dokument med fletfelter, der allerede har fåte indsat data via fletning, vil aktiviteten blive vist som fuldført, selvom fletningen ikke lykkedes.

WorkZone Mass Dispatch

Vigtigt, hvis du opgraderer fra 2024.1 til 2024.2

Hvis du opgraderer fra 2024.1 of 2024.2 og bruger WorkZone Mass Dispatch, skal du gennemføre alle de masseforsendelsesprocesser, du har kørende før opgraderingen. Aktive masseforsendelsprocesser vil ikke fortsætte efter opgraderingen.

Beskeder sendes ikke, hvis deres modtagersager slettes under en igangværende Masseforsendelsesproces.

Hvis en bruger sletter sagsskabelonen, standardsagen eller en eller flere modtagersager, der er angivet i arket Sager, mens masseforsendelsesprocessen kører, vil de beskeder, som har disse sager angivet som deres modtagersager, ikke blive sendt. Masseforsendelsesprocessen vil stå som fuldendt, men de beskeder, der ikke blev sendt vises ikke i en fejlmeddelelse eller i historikdokumentet.

Undgå dette problem ved at undlade at slette modtagersager, der har tilknyttede kontakter i arket Sager, sagsskabelonen eller den sag, der er angivet som standard modtagersag.

Masseforsendelsesprocesser fejler, hvis en kontakt,, der står i modtagerlisten slettes

Masseforsendelsesprocesser fejler, hvis en kontakt,, der står i modtagerlisten slettes fra WorkZone, mens processen kører.