Annoter PDF-dokumenter

Forudsætning:

 • Din organisation skal have en version af Advanced PDF med licens (enten Annotation and Redaction-licensen eller Advanced Editing-licensen).
 • Funktionen for Annotation Advanced PDF skal aktiveres i WorkZone Configurator.
 • Ruden Avanceret PDF skal føjes til visningsruden.

I ruden Avanceret PDF i visningsruden kan du bruge annoteringsfunktionen til at tilføje kommentarer, highlighte eller fremhæve tekststykker, tilføje former og linjer og generelt indsætte feedback og forslag i et PDF-dokument.

Du kan bruge Annotation i Avanceret PDF til at udføre følgende handlinger i et dokument:

 • Overstreg markeret tekst.
 • Understreg markeret tekst.
 • Highlight markeret tekst.
 • Tilføj, rediger og administrer kommentarer i et dokument.
 • Tilføj fritekstblokke i et dokument.
 • Tegn rektangler i dokumentteksten.
 • Tegn frihåndsdiagrammer i et dokument.
 • Tilføj former i fritekst, for eksempel rektangler, cirkler, skyer, linjer, polylinjer og pile.
 • Tilføj URL'er eller direkte links på en side i et dokument.
 • Tilføj signaturer, stempler, billeder, vedhæftede filer og tekstforklaringer i et dokument.
 • Vælg farve for alle annotationsindstillinger.
 • Slet annotationer, former og tekstformatering.

Dokumentgennemgang og annotationer

Du kan sende dokumentet til andre brugere, som kan fortsætte med at annotere dokumentet og gennemlæse, redigere eller fjerne dine annotationer. Et PDF-dokument kan indeholde flere annotationer og flere brugere kan annotere det samme dokument, men ikke samtidigt. Når der redigeres i et dokument, vil det blive låst i WorkZone Explorer for at undgå at andre brugere redigere i dokumentet samtidigt. Dokumentlåsen nulstilles, hvis dokumentet har været inaktivt i 15 minutter.

Du kan se en oversigt over alle annotationer i ruden Kommentarer.

For at annotere et PDF-dokument

 • Åbne visningsruden for det PDF-dokument, du vil annotere. Visningsruden åbnes normalt fra detaljefanen Dokumenter på en sags detaljeside, eller fra en dokumentliste i WorkZone.
 • I visningsruden, vælg ruden Avanceret PDF. Hvis ruden Avanceret PDF ikke er tilgængelig for dig, skal visningsruden først indstilles til at vise ruden Avanceret PDF.

Fjern annotationer i dokumentet

Du fjerne annotationer fra et dokument på to måder:

Administrer kommentarer

Du kan få et overblik over eksisterende kommentarer og annotationer i dokumentet via ruden Kommentarer.

 • Klik Kommentarer i ruden Avanceret PDF for at åbne ruden Kommentarer.

I ruden Kommentarer kan du søge efter tekst i de eksisterende kommentarer, anvende et filter i listen og sortere i hele listen over kommentarer. Du kan tilføje et svar på en anden brugers kommentarer, redigere eller slette kommentarer og ændre kommentarernes status.

Sortér kommentarer

Kommentarer i listen kan sorteres efter:

 • Kommentarens placering i dokumentet.
 • tidspunkt for sidste ændring af kommentaren.
 • Kommentarstatus (Godkendt, Afvist, Annulleret, Ingen, Markeret, Umarkeret).
 • Forfatter til kommentar.
 • Kommentartype.

Se også

Redigering af PDF-dokumenter

Bortredigering af information i PDF-dokumenter

Redigering af PDF-dokumenter

Tilpas indholdsruden