Bortredigering af information i PDF-dokumenter

Forudsætning:

 • Din organisation skal have en version af Advanced PDF med licens (enten Annotation and Redaction-licensen eller Advanced Editing-licensen).
 • Funktionen for Redaction Advanced PDF skal aktiveres i WorkZone Configurator.
 • Ruden Avanceret PDF skal føjes til visningsruden.

Bortredigering skal forstås som den proces, hvor tekststykker fjernes fra et originaldokument før det sendes videres til andre parter, for eksempel kan det omfatte bortredigering af sensitive, personlige, private eller fortrolige oplysninger, som ikke skal deles offentligt. I den endelige PDF-dokument, vil bortredigeret tekst blive dækket af tykke, sorte linjer, og kan ikke genindsættes i dokumentet eller gøre læsbar.

Bortredigering af tekst

Når du skal bortredigere, skal du først finde de tekststykker, der skal bortredigeres og markere dem til bortredigering, men denne handling bortredigerer ikke teksten. Du kan manuelt markere tekststykker til bortredigering, eller du kan søge efter tekst, hvilket automatisk markerer søgeresultaterne til bortredigering. Derudover kan du anvende søgeregler for en søgning til bortredigering, som søger i teksten i PDF-dokumentet efter tilbagevendende mønstre, som de er defineret i søgereglen, for eksempel kan der oprettes en søgeregel efter et mønster, der identificerer tekststykket som en mailadresse. Al tekst, der lever op til den anvendte søgeregel markeres til bortredigering.

Der er fire standardsøgeregler; Mailadresse, Webadresse, CPR-nummer og CVR-nummer. En systemadministrator kan oprette flere søgeregler for din organisation i WorkZone Configurator.

I dette stadium er bortredigeringen i PDF-dokumentet ikke permanent. Du eller andre brugere kan fjerne markeringer til bortredigering. Når du har markeret al den tekst, der skal bortredigeres, kan du enten anvende endelig bortredigering på dokumentet eller lukke Avanceret PDF og vende tilbage til dokumentet og fortsætte dit arbejde senere.

Vigtigt: Når tekst er blevet bortredigeret i et dokument, er det permanent og kan ikke fortrydes. Du kan ikke gendanne dokumentet og den bortredigerede tekst.
Det anbefales at aktivere Dokumentversionering i WorkZone Configurator, når man arbejder med bortredigering af tekst i PDF-dokumenter.

Dokumentgennemgang og bortredigering

Inden den endelige bortredigering anvendes på dokumentet, kan du sende det til andre brugere, som kan fortsætte arbejdet med at bortredigere tekststykker i dokumentet, eller gennemlæse de dele, som du allerede har markeret til bortredigering. Et PDF-dokument kan indeholde flere bortredigeringer og flere brugere kan bortredigere i det samme dokument, men ikke samtidigt. Når der redigeres i et dokument, vil det blive låst i WorkZone Explorer for at undgå at andre brugere redigere i dokumentet samtidigt. Dokumentlåsen nulstilles, hvis dokumentet har været inaktivt i 15 minutter.

Brugere kan fjerne markering til bortredigering af enhver tekst i PDF-dokumentet inden den endelige bortredigering anvendes, men når først bortredigeringsprocessen er påbegyndt, kan de bortredigerede tekst ikke gendannes.

Du kan se en oversigt over alle eksisterende markeringer til bortredigering i den nederste halvdel af ruden Bortredigering, hvor de vises efter søgeresultater.

Markér tekst til bortredigering i et PDF-dokument

 1. Åbn visningsruden for det PDF-dokument, du vil bortredigere i. Visningsruden åbnes normalt fra detaljefanen Dokumenter på en sags detaljeside, eller fra en dokumentliste i WorkZone.
 2. I visningsruden, vælg ruden Avanceret PDF. Hvis ruden Avanceret PDF ikke er tilgængelig for dig, skal visningsruden først indstilles til at vise ruden Avanceret PDF.
 3. Manuel markering af tekst til bortredigering:
  1. i værktøjslinjen for ruden Avanceret PDF > Redact og klik Overstreg permanent(Esc) for at aktivere markeringsværktøjet.
  2. I PDF-dokument kan du nu manuelt markere den tekst, du vil markere til bortredigering og derefter vælge Marker til permanent overstregning i værktøjslinjen for tekst.
 4. Søg efter tekst til bortredigering
  1. I ruden Avanceret PDF, klik Panel for at åbne panelet til venstre og klik Ekstrahering for at åbne ruden Ekstrahering i panelet til venstre.
  2. Søg efter specifik tekst
   1. I ruden Ekstrahering > feltet Søg i tekst, indtast den præcise tekst, du vil have bortredigeret. Vær opmærksom på at søgefunktionen i tekst til bortredigering ikke skelner mellem store og små bogstaver.
   2. Klik Søg for at søge efter og markere teksten i dokumentet til bortredigering.
  3. Anvend søgeregler i teksten
   1. I ruden Ekstrahering, i søgefeltet under feltet Søge i tekst, vælg den søgeregel, du vil anvende.
   2. Klik Søg for at søge efter teksten og automatisk markere den til bortredigering.
  4. Du kan danne dig et overblik over den fremsøgte tekst ved at klikke Søg for at åbne ruden Søg, der viser søgeresultater.

Fjern markering til bortredigering af et tekststykke

Du kan fjerne markeringer til bortredigering på flere måder:

Vis tekststykker der er markeret til bortredigering

Tekst, der er markeret til bortredigering vises i en rød kontur i PDF-dokumentet, men du kan også se en liste over alle tekststykker, der er markeret til bortredigering via søgeresultater eller via manuel markering.

 1. I ruden Avanceret PDF, klik Panel for at åbne det venstre panel og klik Ekstrahering for at vise en liste over alle forskellige typer af tekst, der er markeret til bortredigering under søgefelterne.
  Hvis du har foretaget flere søgninger, vil resultaterne for hver søgning blive vist sammen med søgeteksterne.
 2. Klik for at fjerne markeringen til bortredigering fra alle tekststykker i den bestemte søgning.
  Hvis du fjerne indtastningen MANUAL_REDACTIONS, vil alle markeringer til bortredigering, der er blevet foretaget manuelt, blive fjernet.
 3. Klik Gem for at gemme dine ændringer, eller klik Annuller for at annullere alle ændringer, og luk ruden.

Du kan også foretage en normal søgning efter den bortredigerede tekst, men det kan være at denne søgning ikke svarer til bortredigeringssøgningen, da den normale søgning kan være indstillet til at skelne mellem store og små bogstaver eller til kun at søge på et helt ord.

Anvend bortredigering i et dokument

Når PDF-dokumentet er klar til bortredigering, kan du åbne dokumentet i ruden Avanceret PDF og acceptere den tekst der er markeret til bortredigering.

Vigtigt: Når tekst er blevet bortredigeret i et dokument, er det permanent og kan ikke fortrydes. Du kan ikke gendanne dokumentet og den bortredigerede tekst.
Det anbefales at aktivere Udkastversionering i WorkZone Configurator, når man arbejder med bortredigering af tekst i PDF-dokumenter.

 1. Åbn visningsruden for det PDF-dokument, du vil bortredigere i. Visningsruden åbnes normalt fra detaljefanen Dokumenter på en sags detaljeside, eller fra en dokumentliste i WorkZone.
 2. I visningsruden, vælg ruden Avanceret PDF. Hvis ruden Avanceret PDF ikke er tilgængelig for dig, skal visningsruden først indstilles til at vise ruden Avanceret PDF.
 3. I ruden Avanceret PDF, klik Panel for at åbne panelet til venstre og klik Ekstrahering for at vise ruden Ekstrahering.
 4. I dialogen Bekræft, klik Anvend for at bortredigere alle de tekststykker, der er markeret til bortredigering i dokumentet.
 5. Klik Gem for at gemme dine ændringer, eller klik Annuller for at annullere alle ændringer, og luk ruden.

Se også

Redigering af PDF-dokumenter

Annoter PDF-dokumenter

Redigering af PDF-dokumenter

Tilpas indholdsruden

Udkastversionering