Redigering af PDF-dokumenter

Forudsætning:

 • Din organisation skal have en version af Advanced PDF med licens (Advanced Editing-licensen).
 • Funktionen for avanceret PDF-redigering skal først aktiveres i WorkZone Configurator > Global > Feature settingsClientAdvanced PDF > Annotations.
 • Ruden Avanceret PDF skal føjes til visningsruden.

Du kan bruge ruden Avanceret PDF i visningsruden til at administrere sidelayout og vandmærker i dokumentet.

Med Advanced PDF editing kan du udføre de følgende handlinger i dokumentet:

 • Rotér, flyt eller slet eksisterende sider
 • Eksportér eksisterende sider
 • Tilføj et vandmærke

Sider

Som standard oprettes der et PDF-dokument med samme sidejustering og rækkefølge som det originale dokument, men du kan bruge Advanced PDF Editor til at ændre sidejusteringen for hver side, hvilket ændrer sideorienteringen fra stående til liggende. Du kan også ændre rækkefølgen på siderne ved at trække en side til en ny placering. Du kan fjerne hele side fra dokumentet og du kan eksportere en eller flere sider fra PDF-dokumentet. Eksporterede sider downloades som separate PDF-dokumenter, så der oprettes et nyt PDF-dokument i processen. Det nye PDF-dokument føjes ikke automatisk til WorkZone og skal tilføjes manuelt.

Vandmærker

Vandmærker er tekststykker, der placeres på alle sider i dokumentet, normalt for at indikere dokumentets kilde eller formål, eller for at angive eventuelle specielle forhold i dokumentet, for eksempel kunne et dokument med fortrolige oplysninger have vandmærket "til internt brug". Vandmærketekst er normalt semitransparent, så man stadig kan læse dokumentet.

Du kan bruge Advanced  PDF editor til at indsætte dit eget vandmærke i et PDF-dokument og angive gennemsigtigheden, skriftstørrelsen og farve på vandmærketeksten. Vandmærketeksten vises diagonalt hen over siderne i dokumentet.

Bemærk: Du kan tilføje flere vandmærker, men hvert vandmærke vil blive placeret det samme sted på siden, så flere vandmærker i samme dokument vil komme til at overlappe hinanden. Det resulterende vandmærke vil blive tæt på ulæseligt.

Eksisterende vandmærker, inklusive dem, som du har tilføjet med Advanced PDF editor, kan ikke redigeres eller fjernes.

Dokumentgennemgang og annotationer

Du kan sende dokumentet til andre brugere, som kan fortsætte med at redigere dokumentet og gennemlæse, redigere eller fjerne nogle af dine ændringer. Nogle ændringer (for eksempel vandmærker) kan ikke fjernes. Flere brugere kan redigere det samme dokument, men ikke på samme tidspunkt. Når der redigeres i et dokument, vil det blive låst i WorkZone Explorer for at undgå at andre brugere redigere i dokumentet samtidigt. Dokumentlåsen nulstilles, hvis dokumentet har været inaktivt i 15 minutter.

Rediger er PDF-dokument

For at håndtere sider i PDF-dokumentet

 1. Åbn visningsruden for det PDF-dokument, du vil redigere. Visningsruden åbnes normalt fra detaljefanen Dokumenter på en sags detaljeside, eller fra en dokumentliste i WorkZone.
 2. I visningsruden, vælg ruden Avanceret PDF. Hvis ruden Avanceret PDF ikke er tilgængelig for dig, skal visningsruden først indstilles til at vise ruden Avanceret PDF.
 3. I ruden Avanceret PDF, klik Panel for at åbne panelet til venstre og klik Oversigt for at åbne ruden Oversigt i panelet til venstre.
 4. I ruden Oversigt:
  • Klik Mod uret for at rotere siden 90 grader mod urets retning.
  • Klik Slet for at fjerne siden fra dokumentet.
  • Klik Med uret for at rotere siden 90 grader med urets retning.
  • Træk en side til en anden placering i dokumentet for at omarrangere sidernes rækkefølge.
  • Klik Extract nederst i ruden for at eksportere den pågældende side. Eksporterede sider downloades som separate PDF-dokumenter.
 5. Klik Gem for at gemme dine ændringer, eller klik Annuller for at annullere alle ændringer, og luk ruden.

Administrer bogmærker i et dokument

Du kan tilføje flere vandmærker, men hvert vandmærke vil blive placeret det samme sted på siden, så flere vandmærker i samme dokument vil komme til at overlappe hinanden. Det resulterende vandmærke vil blive tæt på ulæseligt.

Eksisterende vandmærker, inklusive dem, som du har tilføjet med Advanced PDF editor, kan ikke redigeres eller fjernes.

Tilføj et vandmærke på dokumentet

 1. Åbn visningsruden for det PDF-dokument, som du vil redigere et vandmærke for. Visningsruden åbnes normalt fra detaljefanen Dokumenter på en sags detaljeside, eller fra en dokumentliste i WorkZone.
 2. I visningsruden, vælg ruden Avanceret PDF. Hvis ruden Avanceret PDF ikke er tilgængelig for dig, skal visningsruden først indstilles til at vise ruden Avanceret PDF.
 3. I ruden Avanceret PDF, klik Panel for at åbne panelet til venstre og klik Vandmærke for at åbne ruden Vandmærker i panelet til venstre.
 4. I ruden Vandmærke:
  1. I feltet Vandmærketekst, indtast en vandmærketekst.
  2. Du kan trække i linjen Gennemsigtighed og dermed op- eller nedjustere gennemsigtigheden på vandmærket.
  3. Du kan trække i linjen Skrifttype og dermed op- eller nedjustere skriftstørrelsen på vandmærket.
  4. I feltet Vandmærkefarve, klik og vælg en farve til vandmærketeksten. Du kan også angive RGB-værdier for vandmærkets farve.
 5. Klik Tilføj vandmærke for at føje vandmærket til dokumentet.
 6. Klik Gem for at gemme dine ændringer, eller klik Annuller for at annullere alle ændringer, og luk ruden.

Se også

Redigering af PDF-dokumenter

Annoter PDF-dokumenter

Bortredigering af information i PDF-dokumenter

Tilpas indholdsruden