Redigering af PDF-dokumenter

Du kan annotere, bortredigere i og redigere PDF-dokumenter med den nye rude Avanceret PDF i visningsruden. Ruden PDF Version, der er tilgængelig og aktiveret som standard, kan ikke bruges til at redigere PDF-dokumenter.

Bemærk: Avanceret PDF-redigering understøttes ikke i browseren Internet Explorer 11.

Det er nødvendigt at have de respektive licenser for henholdsvis at annotere/bortredigere og redigere PDF-dokumenter. Der er dog som standard installeret en gratis udgave af Advanced PDF. Gratisudgaven af Advanced PDF kan kun bruges til at læse PDF-dokumenter og WorkZone's standard PDF-visningsprogram er stadig installeret og tilgængelig for alle brugere.

Bemærk: Versioner af Advanced PDF med licens skal aktiveres i WorkZone Configurator.

Licenser til Advanced PDF

Der findes tre licensniveauer til Advanced PDF. Det første niveau er en del af standardløsningen og er gratis at bruge. Det andet niveau inkluderer annotation og bortredigering, og det tredje niveau inkluderer annotation, bortredigering og avanceret PDF-redigering.

Ruderne Avanceret PDF og PDF Version kan begge åbne fra visningsruden. Ruden indeholder og viser som standard ruden PDF Version, men visningsruden skal indstilles til også at vise ruden Avanceret PDF.

Funktioner i ruden Avanceret PDF

Med Advanced PDF, kan WorkZone-brugere gøre følgende i et PDF-dokument:

  • Tilføj avancerede annotationer såsom fremhævning, noter, tekstforklaring, kommentarer, ændring af tekstformat såsom overstregning, understregning eller tekstmarkering, tilføjelse af tekstbokse og frihåndstegning.
  • Søg efter termer og markér dem til bortredigering.
  • Læs tekst, der er markeret til bortredigering før teksten bortredigeres og send det markerede dokument til gennemlæsning før der bortredigeres.
  • Roter, flyt eller slet sider.
  • Eksportér eksisterende sider.
  • Tilføj et vandmærke på dokumentet.

Redigering låser dokumentet

Når der redigeres i et dokument, vil det blive låst i WorkZone Explorer for at undgå at andre brugere redigere i dokumentet samtidigt. Når du stopper med at redigere, fjernes låsen, og andre bruger kan nu tilgå dokumentet igen. Dokumentlåsen nulstilles, hvis dokumentet har været inaktivt i 15 minutter.

Kun PDF-dokumenter

Du kan kun redigere, annotere eller foretage bortredigeringer af oplysninger i PDF-dokumenter. Dokumenter der ikke er i PDF-format kan kun vises i ruden.

Tip: Når du bruger Avanceret PDF til at annotere, bortredigere tekst eller redigere PDF-dokumenter, kan du skifte til fuldskærmsvisning ved at vælge Menu > Fuld skærm.

Fuldskærmsvisningen i Avanceret PDF udvider redigeringsprogrammet, så det fylder hele skærmen og dækker for andre vinduer. Dette er i modsætning til fuldskærmsvisningen for Visningsruden, der kun udvider den aktuelle fane til at fylde hele WorkZone Client-vinduet.

PDF-dokumenter der ikke kan annoteres, bortredigeres i eller redigeres

PDF-dokumenter, der er låst for redigering, arkiveret, slettet, vedhæftet til en afsluttet sag, omjournaliseret eller som brugeren ikke har redigeringsadgang til, kan ikke redigeres med Avanceret PDF. Disse dokumenter kan læses med mindre læseadgang også forhindres.

Derudover kan tidligere versioner af PDF-dokumenter (for eksempel PDF-dokumenter, der åbnes fra detaljefanen Versioner eller fra detaljesiden Dokument) ikke redigeres eller annoteres med Avanceret PDF.

Se også:

Annoter PDF-dokumenter

Bortredigering af information i PDF-dokumenter

Redigering af PDF-dokumenter

Tilpas indholdsruden